کار در ترکیه

چالیشما ایزن در ترکیه

در صورتی که بخواین ترکیه دنبال کار باشید، باید اجازه_کار یا چالیشما ایزن در ترکیه داشته باشید

چالیشما ایزن :

چالیشما ایزن همون اصطلاح ترکی اجازه کار هست.

به صورت خلاصه، اجازه_کار یا چالیشما ایزن یا از طریق ثبت شرکت و احراز شرایط خاصی

(از جمله استخدام پنچ تبعه ترک – دقت کنید که ثبت شرکت لزوما به معنای اجازه_کار نیست)

قابل دریافت است و یا از طریق استخدام شما در یک شرکت ترکیه ای

در صورت استخدام، کارفرمای شما در صورت دارا بودن شرایط

(استخدام پنج تبعه ترک به ازای هر خارجی و اثبات این که به تخصص شما نیاز دارد)

تمامی مراحل را انجام خواهد داد اجازه_کار خود به خود به معنای اجازه اقامت هم هست

و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال شما نیز اجازه اقامت (و نه کار) دریافت خواهند کرد.

اجازه_کار معمولا یک ساله (و بعضا بیشتر) صادر می شود

و در صورت ادامه داشتن کار قابل تمدید است

اجازه_کار در صورت تمدید بدون وقفه به مدت پنج سال و احراز شرایط مربوطه

(از قبیل خارج نبودن از ترکیه بیشتر از ۱۸۰ روز در کل ۵ سال)

قابل تبدیل به شهروندی یا وطن داشی ترکیه یا پاسپورت ترکیه می باشد

در صورت نداشتن چالیشما ایزن در ترکیه به هیچ وجه حق اجازه ی کار نخواهید داشت

و در صورت مشاهده، عواقب سنگینی از قبیل

مبالغ بالای جریمه کارفرما، اخراج بلافاصله (دیپورت) و ممنوعیت طویل المدت ورود به ترکیه

و حتی در بعضی موارد بازداشت در نظر گرفته شده

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید  کار به همراه اقامت در ترکیه 

صرف نظر کردن از دیدگاه