تهران ،بلوار فردوس غرب ،نرسیده به سازمان برنامه ، ساختمان لاله
sat - wen: 8.00 am to 6.00 pm

سیاست و حکومت اوکراین

سیاست و حکومت اوکراین

اوکراین در 16 جولای سال 90 حقحاکمیت ملی و در 24 اوت 1991 استقلال کامل خویش را به دست آورد.

تفکیک قوا در اوکراین پذیرفته شده و قوای مجریه، مقننه و قضائیه در آن نقش می کنند. سیستم حکومتی اوکراین را می توانریاستی _ پارلمانی محسوب داشت. قانون اساسی جدید آن در ژوئن سال 1996 به مورد اجراگذاشته شد که دارای 15 فصل و 161 اصل می باشد. آخرین اصلاحات قانون اساسی در 28 فروردین1379 در یک همه پرسی انجام شد که طبق آن قرار است برخی اختیارات رئیس جمهور در برابرقوه ی مقننه کشور افزایش یابد و قوه ی مقننه کشور از یک مجلسی به دو مجلسی تبدبل شودو از مصونیت نمایندگان مجلس کاسته شود. این امر تا امروز به مرحله ی اجرا نرسیده است.رئیس جمهور اوکراین دوم شهریور ماه 1381 همزمان با یازدهمین سالگرد استقلال اوکرایندر سخنرانی خود پیشنهاد کرد شیوه ی حکومت در اوکراین از «ریاست جمهوری _ پارلمانی»به «پارلمانی_ریاست جمهوری» تغییر یابد لکن تا به امروز این امر عملی نشده است

اطلاعات

,
۱۳۹۸-۰۴-۰۱
Branding, Printing
Sweet-Themes