تهران ،بلوار فردوس غرب ،نرسیده به سازمان برنامه ، ساختمان لاله
sat - wen: 8.00 am to 6.00 pm

واحد پول اوکراین

واحد پول اوکراین

واحد پول اوکراین کوپک و 100کوپک 1 گریونا است و هر گریونا 190 تومان است.
نرخ برابری ارز:هر دلار آمریکا برابر 75/4 گریونا – هر یورو برابر با 5/5 گریونا
در اغلب فروشگاههای عمومی و خصوصی،هتل ها، فرودگاهها و صرافیهای رسمی برای تبدیل ارز وجود دارند که به نرخ آزاد عمل میکنند

اطلاعات

,
۱۳۹۸-۰۴-۰۱
نام تجاری، چاپ
رز-تم