اعزام نیروی کار اپراتور cnc و مهندس طراح صنعتی

مهاجرت و اقامت کاری در اکراین

اپراتور دستگاه cnc 

مهندس طراح صنعتی 

بدون نیاز به مدرک زبان 

در کمترین بازه زمانی 

Louie Anderson

همرا با اسکان و حقوق و شرایط مناسب و عالی 

 

فقط با 2000 یورو اعزام شوید . در کمتر از سه ماه 

 

.

زمان را از دست ندهید . ظرفیت محدود است

صرف نظر کردن از دیدگاه